החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ


לבדיקת זכאות לקבלת הלוואה ותנאיה ניתן ליצור קשר עם משרד מנהל הכספים של הקרן:
דוא”ל: mishpatanim@swerycpa.com | פקס: 03-5750811 | טלפון: 03-7516240 | דואר: ז’בוטינסקי 5 בניין אבגד, רמת גן, 52520

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ