דמי ניהול

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע”מ

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע”מ , גובה דמי ניהול מקרן השתלמות למשפטנים בגובה ההוצאות בפועל.

בשנת 2019 גבתה החברה דמי ניהול בשיעור ממוצע של:

משפטנים כללי – 0.41%

משפטנים מסלול מנייתי – 0.41%

משפטנים מסלול ללא מניות –  0.41%