עמלות

שם הקופהשיעור ממוצע העמלות שגבתה הקופה בפועל
קרן השתלמות למשפטנים מסלול כללי0.13%
קרן השתלמות למשפטנים מסלול מנייתי0.30%
קרן השתלמות למשפטנים מסלול ללא מניות0.03%
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ