עמלות

שם הקופהמגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2023
קרן השתלמות למשפטנים מסלול כללי0.25%
קרן השתלמות למשפטנים מסלול מנייתי0.25%
קרן השתלמות למשפטנים מסלול ללא מניות0.1%
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ