חברי ועדות

חברי ועדת השקעות

שםהשכלהעיסוק עיקריתפקיד בוועדת השקעותהאם נציג מן הציבור
יונתן כץאקדמאיתיועץ כלכלייו”ר ועדת השקעות- נח”צכן
טובה פינטואקדמאיתעורכת דין , יועצת כלכליתחברת וועדהלא
שמואל זלוטניקאקדמאיתעורך דין , חבר ועדת השקעות בקופת הגמל והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל.
דח”צ, יו”ר ועדת השקעות, יו”ר ועדת ביקורת בעו”ס חברה לניהול קופות גמל של העובדים הסוציאלים. חבר ועדת השקעות באוניברסיטה הפתוחה. חבר ועדת השקעות ביה”ח השיקומי רעות ת”א (בהתנדבות).
חבר וועדהכן

הועדה מתכנסת לפחות אחת לשבועיים.

חברי ועדת ביקורת

שםהשכלהעיסוק עיקריתפקיד בוועדת ביקורתהאם נציג מן הציבור
טל פרג’וןאקדמאיתעורך דין בפרקליטות המדינה, המחלקה הכלכלית.לא
שמואל זלוטניקאקדמאיתעורך דין , חבר ועדת השקעות בקופת הגמל והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל.
דח”צ, יו”ר ועדת השקעות, יו”ר ועדת ביקורת בעו”ס חברה לניהול קופות גמל של העובדים הסוציאלים. חבר ועדת השקעות באוניברסיטה הפתוחה. חבר ועדת השקעות ביה”ח השיקומי רעות ת”א (בהתנדבות).
יור וועדהכן

הועדה מתכנסת לפחות אחת לרבעון.

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ