חברי ועדות

חברי ועדת השקעות

שםהשכלהתפקיד בוועדת השקעותהאם נציג מן הציבור
שמואל זלוטניקאקדמאיתחבר וועדהכן

הועדה מתכנסת לפחות אחת לשבועיים.

חברי ועדת ביקורת

שםהשכלהתפקיד בוועדת ביקורתהאם נציג מן הציבור
שמואל זלוטניקאקדמאיתיור וועדהכן

הועדה מתכנסת לפחות אחת לרבעון.

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ