חברי ועדות

חברי ועדת השקעות

שםהשכלהתפקיד בוועדת השקעותהאם נציג מן הציבור
יונתן כץאקדמאיתיו”ר הועדה- נח”צכן
עו”ד טובה פינטואקדמאיתחברת ועדהלא
עו”ד יצחק שילוןאקדמאיתחבר ועדהכן
עו”ד טל פרג`וןאקדמאיתמשקיף

הועדה מתכנסת לפחות אחת לשבועיים.

חברי ועדת ביקורת

שםהשכלהתפקיד בוועדת ביקורתהאם נציג מן הציבור
עו”ד יצחק שילוןאקדמאיתיו”ר ועדהכן
עו”ד יצחק גורדוןאקדמאיתחבר ועדהלא
ד”ר אבי אורוןאקדמאיתחבר ועדהלא

הועדה מתכנסת לפחות אחת לרבעון.

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ