חברי דירקטוריון

שםהשכלהעיסוק עיקריתפקיד בדירקטוריוןהאם דירקטור מן הציבור
עוד שמואל זלוטניקאקדמאיתעו”ד, חבר דירקטוריון ונושא משרה בגופים מוסדיים שוניםחבר דירקטוריוןכן
רוח רונית דולברגאקדמאיתמנהלת כספים בכירה וחברת דירקטוריון בחברות שונות.חבר דירקטוריוןלא
עוד אורנה נבון כהןאקדמאיתיועצת משפטית להסתדרות במרחב ירושליםחברת דירקטוריוןלא
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ