נושאי משרה

תפקידשם
מנכ”לעו”ד תמיר סלע
יועץ משפטיעו”ד גלעד בכר
מבקר פנימירו”ח יואב בן-דור
רואה חשבוןרו”ח יעקב ביטראן
מנהל כספיםרו”ח ראובן סווירי
מנהל סיכוניםמר ניר בליסיאנו
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ