חשבון מעסיק מקוון-הסבר על אופן ההצטרפות לשירות

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ