הלוואות מכספי קרן ההשתלמות

אנו שמחים לבשר, כי כעמית/ה בקרן ההשתלמות של המשפטנים, באפשרות/ך לקבל הלוואה מכספי קרן ההשתלמות, בהסתמך על הכספים הצבורים על שמך בקרן ההשתלמות (בכפוף לנהלי החברה והוראות הדין).

להלן עיקרי התנאים למתן ההלוואה:

  • עמית בעל חשבון נזיל- זכאי להלוואה בשיעור של עד 80% משווי הכספים הצבורים על שמו בקרן.
  • עמית בעל חשבון לא נזיל- זכאי להלוואה בשיעור של עד 50% משווי הכספים הצבורים על שמו בקרן.
  • סכום ההלוואה המינימלי הינו 5,000 ₪. הסכום המקסימאלי להלוואה הינו 100,000 ₪.
  • תקופת ההלוואה המינימאלית היא שנתיים, ותקופת ההלוואה המקסימאלית היא עד 5 שנים.

שיטות להחזר הלוואות וסוגי הצמדה:

  1. החזר ההלוואה יהיה “בבלון מלא” – כך שקרן ההלוואה והריבית תפרענה בתשלום אחד בתום תקופת ההלוואה.
  2. ההלוואות יוצמדו לריבית הפריים, כפי שמתפרסמת ע”י בנק ישראל מעת לעת, ועל בסיס חיתום פרטני לכל עמית/ה.

הבהרות וסייגים:

  • אישור מתן ההלוואה לעמית מותנה בנהלי החברה והוראות הדין, ותנאי ההלוואה כפופים לקבוע בנהלי החברה וכן לחיתום לפי מודל חיתום, כולל בדיקה בלשכת אשראי.
  • התנאים והאמור במסמך זה נכונים לתאריך המסמך, והחברה רשאית לשנות את נהלי ההלוואות ו/או תנאי ההלוואות מעת לעת.
  • החברה רשאית לבטל את המשך האפשרות להלוואות לעמיתים בהתאם לשיקול דעתה.

לבדיקת זכאות לקבלת ההלוואה ותנאיה לחץ כאן / צור קשר טלפוני

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ