דוחות חודשיים

2021

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
דו”ח חודשי 11/2021 דו”ח חודשי 11/2021 דו”ח חודשי 11/2021
דו”ח חודשי 10/2021 דו”ח חודשי 10/2021 דו”ח חודשי 10/2021
דו”ח חודשי 09/2021 דו”ח חודשי 09/2021 דו”ח חודשי 09/2021
דו”ח חודשי 08/2021 דו”ח חודשי 08/2021 דו”ח חודשי 08/2021
דו”ח חודשי 07/2021דו”ח חודשי 07/2021דו”ח חודשי 07/2021
דו”ח חודשי 06/2021 דו”ח חודשי 06/2021 דו”ח חודשי 06/2021
דו”ח חודשי 05/2021דו”ח חודשי 05/2021דו”ח חודשי 05/2021
דו”ח חודשי 04/2021דו”ח חודשי 04/2021דו”ח חודשי 04/2021
דו”ח חודשי 03/2021דו”ח חודשי 03/2021דו”ח חודשי 03/2021
דו”ח חודשי 02/2021דו”ח חודשי 02/2021דו”ח חודשי 02/2021
דו”ח חודשי 01/2021דו”ח חודשי 01/2021דו”ח חודשי 01/2021
https://www.keren.mishpatanim.co.il/wp-content/uploads/2021/07/ממונהערכינכסים_20210531_v1_1455_4881.xlsx

2020

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
דו”ח חודשי 12/2020דו”ח חודשי 12/2020דו”ח חודשי 12/2020
דו”ח חודשי 11/2020דו”ח חודשי 11/2020דו”ח חודשי 11/2020
דו”ח חודשי 10/2020דו”ח חודשי 10/2020דו”ח חודשי 10/2020
דו”ח חודשי 09/2020דו”ח חודשי 09/2020דו”ח חודשי 09/2020
דו”ח חודשי 08/2020דו”ח חודשי 08/2020דו”ח חודשי 08/2020
דו”ח חודשי 07/2020דו”ח חודשי 07/2020דו”ח חודשי 07/2020
דו”ח חודשי 06/2020דו”ח חודשי 06/2020דו”ח חודשי 06/2020
דו”ח חודשי 05/2020דו”ח חודשי 05/2020דו”ח חודשי 05/2020
דו”ח חודשי 04/2020דו”ח חודשי 04/2020דו”ח חודשי 04/2020
דו”ח חודשי 03/2020דו”ח חודשי 03/2020דו”ח חודשי 03/2020
דו”ח חודשי 02/2020דו”ח חודשי 02/2020דו”ח חודשי 02/2020
דו”ח חודשי 01/2020דו”ח חודשי 01/2020דו”ח חודשי 01/2020

2019

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
דו”ח חודשי 12/2019דו”ח חודשי 12/2019דו”ח חודשי 12/2019
דו”ח חודשי 11/2019דו”ח חודשי 11/2019דו”ח חודשי 11/2019
דו”ח חודשי 10/2019דו”ח חודשי 10/2019דו”ח חודשי 10/2019
דו”ח חודשי 09/2019דו”ח חודשי 09/2019דו”ח חודשי 09/2019
דו”ח חודשי 08/2019דו”ח חודשי 08/2019דו”ח חודשי 08/2019
דו”ח חודשי 07/2019דו”ח חודשי 07/2019דו”ח חודשי 07/2019
דו”ח חודשי 06/2019דו”ח חודשי 06/2019דו”ח חודשי 06/2019
דו”ח חודשי 05/2019דו”ח חודשי 05/2019דו”ח חודשי 05/2019
דו”ח חודשי 04/2019דו”ח חודשי 04/2019דו”ח חודשי 04/2019
דו”ח חודשי 03/2019דו”ח חודשי 03/2019דו”ח חודשי 03/2019
דו”ח חודשי 02/2019דו”ח חודשי 02/2019דו”ח חודשי 02/2019
דו”ח חודשי 01/2019דו”ח חודשי 01/2019דו”ח חודשי 01/2019

2018

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
דו”ח חודשי 12/2018דו”ח חודשי 12/2018דו”ח חודשי 12/2018
דו”ח חודשי 11/2018דו”ח חודשי 11/2018דו”ח חודשי 11/2018
דו”ח חודשי 10/2018דו”ח חודשי 10/2018דו”ח חודשי 10/2018
דו”ח חודשי 09/2018דו”ח חודשי 09/2018דו”ח חודשי 09/2018
דו”ח חודשי 08/2018דו”ח חודשי 08/2018דו”ח חודשי 08/2018
דו”ח חודשי 07/2018דו”ח חודשי 07/2018דו”ח חודשי 07/2018
דו”ח חודשי 06/2018דו”ח חודשי 06/2018דו”ח חודשי 06/2018
דו”ח חודשי 05/2018דו”ח חודשי 05/2018דו”ח חודשי 05/2018
דו”ח חודשי 04/2018דו”ח חודשי 04/2018דו”ח חודשי 04/2018
דו”ח חודשי 03/2018דו”ח חודשי 03/2018דו”ח חודשי 03/2018
דו”ח חודשי 02/2018דו”ח חודשי 02/2018דו”ח חודשי 02/2018
דו”ח חודשי 01/2018דו”ח חודשי 01/2018דו”ח חודשי 01/2018

2017

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
דו”ח חודשי 12/2017דו”ח חודשי 12/2017דו”ח חודשי 12/2017
דו”ח חודשי 11/2017דו”ח חודשי 11/2017דו”ח חודשי 11/2017
דו”ח חודשי 10/2017דו”ח חודשי 10/2017דו”ח חודשי 10/2017
דו”ח חודשי 09/2017דו”ח חודשי 09/2017דו”ח חודשי 09/2017
דו”ח חודשי 08/2017דו”ח חודשי 08/2017דו”ח חודשי 08/2017
דו”ח חודשי 07/2017דו”ח חודשי 07/2017דו”ח חודשי 07/2017
דו”ח חודשי 06/2017דו”ח חודשי 06/2017דו”ח חודשי 06/2017
דו”ח חודשי 05/2017דו”ח חודשי 05/2017דו”ח חודשי 05/2017
דו”ח חודשי 04/2017דו”ח חודשי 04/2017דו”ח חודשי 04/2017
דו”ח חודשי 03/2017דו”ח חודשי 03/2017דו”ח חודשי 03/2017
דו”ח חודשי 02/2017דו”ח חודשי 02/2017דו”ח חודשי 02/2017
דו”ח חודשי 01/2017דו”ח חודשי 01/2017דו”ח חודשי 01/2017

2016

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
דו”ח חודשי 12/2016דו”ח חודשי 12/2016דו”ח חודשי 12/2016
דו”ח חודשי 11/2016דו”ח חודשי 11/2016דו”ח חודשי 11/2016
דו”ח חודשי 10/2016דו”ח חודשי 10/2016דו”ח חודשי 10/2016
דו”ח חודשי 09/2016דו”ח חודשי 09/2016דו”ח חודשי 09/2016
דו”ח חודשי 08/2016דו”ח חודשי 08/2016דו”ח חודשי 08/2016
דו”ח חודשי 07/2016דו”ח חודשי 07/2016דו”ח חודשי 07/2016
דו”ח חודשי 06/2016דו”ח חודשי 06/2016דו”ח חודשי 06/2016
דו”ח חודשי 05/2016דו”ח חודשי 05/2016דו”ח חודשי 05/2016
דו”ח חודשי 04/2016דו”ח חודשי 04/2016דו”ח חודשי 04/2016
דו”ח חודשי 03/2016דו”ח חודשי 03/2016דו”ח חודשי 03/2016
דו”ח חודשי 02/2016דו”ח חודשי 02/2016דו”ח חודשי 02/2016
דו”ח חודשי 01/2016דו”ח חודשי 01/2016דו”ח חודשי 01/2016

2015

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
דו”ח חודשי 12/2015דו”ח חודשי 12/2015דו”ח חודשי 12/2015
דו”ח חודשי 11/2015דו”ח חודשי 11/2015דו”ח חודשי 11/2015
דו”ח חודשי 10/2015דו”ח חודשי 10/2015דו”ח חודשי 10/2015
דו”ח חודשי 09/2015דו”ח חודשי 09/2015דו”ח חודשי 09/2015
דו”ח חודשי 08/2015דו”ח חודשי 08/2015דו”ח חודשי 08/2015
דו”ח חודשי07/2015דו”ח חודשי 07/2015דו”ח חודשי 07/2015
דו”ח חודשי 06/2015דו”ח חודשי 06/2015דו”ח חודשי 06/2015
דו”ח חודשי 05/2015דו”ח חודשי 05/2015דו”ח חודשי 05/2015
דו”ח חודשי 04/2015דו”ח חודשי 04/2015דו”ח חודשי 04/2015
דו”ח חודשי 03/2015דו”ח חודשי 03/2015דו”ח חודשי 03/2015
דו”ח חודשי 02/2015דו”ח חודשי 02/2015דו”ח חודשי 02/2015
דו”ח חודשי 01/2015דו”ח חודשי 01/2015דו”ח חודשי 01/2015

2014

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
דו”ח חודשי 12/2014דו”ח חודשי 12/2014דו”ח חודשי 12/2014
דו”ח חודשי 11/2014דו”ח חודשי 11/2014דו”ח חודשי 11/2014
דו”ח חודשי 10/2014דו”ח חודשי 10/2014דו”ח חודשי 10/2014
דו”ח חודשי 09/2014דו”ח חודשי 09/2014דו”ח חודשי 09/2014
דו”ח חודשי 08/2014דו”ח חודשי 08/2014דו”ח חודשי 08/2014
דו”ח חודשי 07/2014דו”ח חודשי 07/2014דו”ח חודשי 07/2014
דו”ח חודשי 06/2014דו”ח חודשי 06/2014דו”ח חודשי 06/2014
דו”ח חודשי 05/2014דו”ח חודשי 05/2014דו”ח חודשי 05/2014
דו”ח חודשי 04/2014דו”ח חודשי 04/2014דו”ח חודשי 04/2014
דו”ח חודשי 03/2014דו”ח חודשי 03/2014דו”ח חודשי 03/2014
דו”ח חודשי 02/2014דו”ח חודשי 02/2014דו”ח חודשי 02/2014
דו”ח חודשי 01/2014דו”ח חודשי 01/2014דו”ח חודשי 01/2014

2013

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
דו”ח חודשי 12/2013דו”ח חודשי 12/2013דו”ח חודשי 12/2013
דו”ח חודשי 11/2013דו”ח חודשי 11/2013דו”ח חודשי 11/2013
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ