תשואות

משפטנים

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (דצמבר 2023)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
 (01/2023-12/2023)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(01/2021-12/2023)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(01/2019-12/2023)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
   ( 01/2019-11/2023 )
14.02%14.03%5.72%6.00%0.64

משפטנים מסלול מנייתי

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (דצמבר 2023)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
 (01/2023-12/2023)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(01/2021-12/2023)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(01/2019-12/2023)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
   ( 01/2019-11/2023 )
22.6%22.62%6.81%8.45%0.55

משפטנים מסלול ללא מניות

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (דצמבר 2023)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
 (01/2023-12/2023)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(01/2021-12/2023)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(01/2019-12/2023)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
   ( 01/2019-11/2023 )
3.14%3.14%0.16%1.16%0.21-

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ