תשואות

משפטנים

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (אפריל 2024)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
 (05/2023-04/2024)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(05/2021-04/2024)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(05/2019-04/2024)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
   ( 05/2018-04/2024 )
3.53%12.36%5.03%5.82%0.61

משפטנים מסלול מנייתי

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (מרץ 2024)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
 (04/2023-03/2024)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(04/2021-03/2024)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(04/2019-03/2024)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
   ( 04/2018-03/2024 )
10.306%29.91%8.39%8.95%0.70

משפטנים מסלול ללא מניות

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (מרץ 2024)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
 (04/2023-03/2024)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(04/2021-03/2024)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(04/2019-03/2024)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
   ( 04/2018-03/2024 )
0.689%4.15%0.26%0.85%0.32-

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ