תשואות

משפטנים

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (מרץ 2022)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
 (04/2021-03/2022)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(04/2020-03/2022)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(04/2018-03/2022)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
   ( 04/2017-03/2022 )
0.110%8.64%6.85%5.71%0.99

משפטנים מסלול מנייתי

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (מרץ 2022)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
(04/2021-03/2022)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(04/2020-03/2022)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(04/2018-03/2022)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
( 04/2017-03/2022 )
1.6516%-12.15%10.58%8.75%0.87

משפטנים מסלול ללא מניות

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (מרץ 2022)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
(04/2021-03/2022)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(04/2020-03/2022)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(04/2018-03/2022)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
( 04/2017-03/2022 )
1.8794%-0.38%1.29%1.79%0.46

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ