תשואות

משפטנים

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (יוני 2021)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
 (07/2020-06/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(07/2018-06/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(07/2016-06/2021)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
   ( 07/2016-06/2021 )
7.014610%17.56%5.90%5.49%0.91

משפטנים מסלול מנייתי

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (יוני 2021)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
(07/2020-06/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(07/2018-06/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(07/2016-06/2021)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
(07/2016-06/2021)
11.279080%30.32%9.47%9.17%0.87

משפטנים מסלול ללא מניות

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (יוני 2021)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
(07/2020-06/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(07/2018-06/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(07/2016-06/2021)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
( 07/2016-06/2021 )
1.110360%2.64%2.05%2.00%0.62