תשואות

משפטנים

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (יוני 2022)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
 (07/2021-06/2022)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(07/2020-06/2022)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(07/2018-06/2022)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
   ( 07/2017-06/2022 )
6.28%-1.69%-3.89%3.98%0.54

משפטנים מסלול מנייתי

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (יוני 2022)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
(07/2021-06/2022)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(07/2020-06/2022)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(07/2018-06/2022)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
( 07/2017-06/2022 )
13.58%-6.53%-4.80%5.63%0.41

משפטנים מסלול ללא מניות

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (יוני 2022)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
(07/2021-06/2022)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(07/2020-06/2022)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(07/2018-06/2022)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
( 07/2017-06/2022 )
3.15%-1.64%-0.50%1.29%0.24

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ