תשואות

משפטנים

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (אוגוסט 2021)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
 (09/2020-08/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(09/2018-08/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(09/2016-08/2021)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
   ( 09/2016-08/2021 )
8.0002%12.20%5.36%5.30%0.91

משפטנים מסלול מנייתי

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (אוגוסט 2021)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
(09/2020-08/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(09/2018-08/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(09/2016-08/2021)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
(09/2016-08/2021)
13.2588%20.99%8.02%8.71%0.87

משפטנים מסלול ללא מניות

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (אוגוסט 2021)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
(09/2020-08/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(09/2018-08/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(09/2016-08/2021)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
( 09/2016-08/2021 )
2.1338%2.44%2.19%2.13%0.72