תשואות

משפטנים

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (נובמבר 2021)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
 (12/2020-11/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(12/2018-11/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(12/2016-11/2021)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
   ( 12/2016-11/2021 )
10.083%12.24%6.50%5.68%0.96

משפטנים מסלול מנייתי

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (נובמבר 2021)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
(12/2020-11/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(12/2018-11/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(12/2016-11/2021)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
(12/2016-11/2021)
15.900%19.99%9.83%8.88%0.88

משפטנים מסלול ללא מניות

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (נובמבר 2021)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
(12/2020-11/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(12/2018-11/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(12/2016-11/2021)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
( 12/2016-11/2021 )
2.719%3.19%2.63%2.42%0.80

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ