תשואות

משפטנים

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (מרץ 2021)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
 (04/2020-03/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(04/2018-03/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(04/2016-03/2021)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
   (04/2016-03/2021)
3.43%19.07%5.14%4.94%0.78

משפטנים מסלול מנייתי

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (מרץ 2021)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
(04/2020-03/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(04/2018-03/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(04/2016-03/2021)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
(04/2016-03/2021)
5.53%35.62%8.51%8.05%0.75

משפטנים מסלול ללא מניות

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.
  (מרץ 2021)
תשואה נומינלית ברוטו
 מצטברת לשנה האחרונה.
(04/2020-03/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.
(04/2018-03/2021)
תשואה נומינלית ברוטו
ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.
(04/2016-03/2021)
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות
(בנקודות האחוז)
(04/2016-03/2021)
0.38%4.56%1.76%2.02%0.59