צור קשר עמיתים

  * לכל פניה יש לצרף צילום ת.ז. קריא , אם פנייתך הינה עדכון פרטיך האישיים, יש לצרף גם ספח של ת.ז.

  ניתן להעביר כל קובץ בגודל של 10M לכל היותר

  כתובת:טל’:פקס:דואלאיש קשר
  ז’בוטינסקי 5 בניין אבגד, רמת גן, 5252003-751624003-5750811mishpatanim@swerycpa.comפנינה  – שלוחה 1
  מרכזיה – שלוחה 0
  073-2803401השארת הודעות
  החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ