צור קשר עמיתים

    * לכל פניה יש לצרף צילום ת.ז. קריא , אם פנייתך הינה עדכון פרטיך האישיים, יש לצרף גם ספח של ת.ז.

    ניתן להעביר כל קובץ בגודל של 10M לכל היותר

    כתובת:טל’:פקס:דואלאיש קשר
    ז’בוטינסקי 5 בניין אבגד, רמת גן, 52520073-323629603-5750811mishpatanim@swerycpa.comפנינה
    החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ