טפסים

הנחיות למשיכת כספים :

עמית המעוניין לבצע משיכת כספים בחשבונו בקופה יכול לבצע את המשיכה דרך האיזור האישי בהתחברות ישירה או לפנות  למשרדי הקרן בטלפון 073-2803401 או במייל: mishpatanim@swerycpa.com 

הצטרפות עמיתים לקרן השתלמות למשפטנים
על מנת להצטרף לקרן השתלמות יש להעביר את המסמכים הבאים לכתובת mishpatanim@swerycpa.com או לפקס 03-5750811: 
1.       טופס הצטרפות חתום. 
2.       צילום ת”ז. 
בנוסף, יש להגיש את טופס מינוי המוטבים באחת מהדרכים הבאות: 
1.       בכל אחד מסניפי בנק הפועלים 
2.       בדואר רשום למשרדי הקרן ברחוב ז`בוטינסקי 5 (בניין אבגד), רמת גן 5252006 – יש לצרף צילום ת.ז.

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ