דיווח הוצאות ישירות

מגבלת עמלת ניהול חיצוני

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 20240.22%0.17%0.10%

הוצאות ישירות

שנהמסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניותמאוחד
2022הוצאות ישירות 12.2022הוצאות ישירות 12.2022הוצאות ישירות 12.2022הוצאות ישירות 12.2022 מאוחד
2021הוצאות ישירות 12.2021הוצאות ישירות 12.2021הוצאות ישירות 12.2021הוצאות ישירות 12.2021 מאוחד
הוצאות ישירות 06.2021הוצאות ישירות 06.2021הוצאות ישירות 06.2021הוצאות ישירות 06.2021 מאוחד
2020הוצאות ישירות 12.2020הוצאות ישירות 12.2020הוצאות ישירות 12.2020הוצאות ישירות 12.2020 מאוחד
הוצאות ישירות 06.2020הוצאות ישירות 06.2020הוצאות ישירות 06.2020הוצאות ישירות 06.2020 מאוחד
2019הוצאות ישירות 12.2019הוצאות ישירות 12.2019הוצאות ישירות 12.2019הוצאות ישירות 12.2019 מאוחד
הוצאות ישירות 06.2019הוצאות ישירות 06.2019הוצאות ישירות 06.2019הוצאות ישירות 06.2019 מאוחד
2018הוצאות ישירות 12.2018הוצאות ישירות 12.2018הוצאות ישירות 12.2018הוצאות ישירות 12.2018 מאוחד
2017הוצאות ישירות 12.2017הוצאות ישירות 12.2017הוצאות ישירות 12.2017הוצאות ישירות 12.2017 מאוחד
הוצאות ישירות 06.2017הוצאות ישירות 06.2017הוצאות ישירות 06.2017הוצאות ישירות 06.2017 מאוחד
2016הוצאות ישירות 12.2016הוצאות ישירות 12.2016הוצאות ישירות 12.2016הוצאות ישירות 12.2016 מאוחד
הוצאות ישירות 06.2016הוצאות ישירות 06.2016הוצאות ישירות 06.2016הוצאות ישירות 06.2016 מאוחד
2015הוצאות ישירות 12.2015הוצאות ישירות 12.2015הוצאות ישירות 12.2015הוצאות ישירות 12.2015 מאוחד
הוצאות ישירות 06.2015הוצאות ישירות 06.2015הוצאות ישירות 06.2015הוצאות ישירות 06.2015 מאוחד
2014הוצאות ישירות 12.2014הוצאות ישירות 12.2014הוצאות ישירות 12.2014הוצאות ישירות 12.2014
הוצאות ישירות 06.2014הוצאות ישירות 06.2014הוצאות ישירות 06.2014
2013הוצאות ישירות 12.2013הוצאות ישירות 12.2013הוצאות ישירות 12.2013
הוצאות ישירות 06.2013הוצאות ישירות 06.2013הוצאות ישירות 06.2013
2012הוצאות ישירות 12.2012הוצאות ישירות 12.2012הוצאות ישירות 12.2012
הוצאות ישירות 06.2012הוצאות ישירות 06.2012

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ