מדיניות השקעה צפויה

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ