מרכיבי תשואה

2024

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2024פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2024פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2024

2023

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2023פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2023פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2023
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2023פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2023פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2023
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2023פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2023פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2023
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2023פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2023פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2023

2022

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2022פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2022פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2022
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2021פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2021פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2021
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2021פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2021פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2021
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2021פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2021פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2021
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2021פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2021פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2021
מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2021 פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2021 פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2021
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2021 פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2021 פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2021
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2021 פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2021 פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2021
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2021פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2021פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2021

2020

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2020פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2020פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2020
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2020פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2020פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2020
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2020פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2020פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2020
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2020פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2020פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2020

2019

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2019פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2019פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2019
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2019פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2019פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2019
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2019פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2019פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2019
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2019פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2019פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2019

2018

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2018פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2018פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2018
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2018פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2018פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2018
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2018פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2018פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2018
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2018פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2018פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2018

2017

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2017פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2017פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2017
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2017פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2017פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2017
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2017פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2017פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2017
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 05.2017פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 05.2017פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 05.2017
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2017פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2017פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2017
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 02.2017פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 02.2017פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 02.2017
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 01.2017פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 01.2017פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 01.2017

2016

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2016פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2016פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2016
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 11.2016פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 11.2016פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 11.2016
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 10.2016פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 10.2016פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 10.2016
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2016פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2016פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2016
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 08.2016פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 08.2016פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 08.2016
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 07.2016פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 07.2016פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 07.2016
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2016פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2016פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2016
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 05.2016פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 05.2016פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 05.2016
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 04.2016פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 04.2016פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 04.2016
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2016פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2016פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2016
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 02.2016פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 02.2016פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 02.2016
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 01.2016פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 01.2016פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 01.2016

2015

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2015פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2015פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2015
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 11.2015פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 11.2015פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 11.2015
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 10.2015פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 10.2015פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 10.2015
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2015פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2015פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2015
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 08.2015פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 08.2015פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 08.2015
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 07.2015פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 07.2015פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 07.2015
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2015פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2015פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2015
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 05.2015פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 05.2015פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 05.2015
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 04.2015פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 04.2015פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 04.2015
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2015פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2015פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2015
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 02.2015פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 02.2015פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 02.2015
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 01.2015פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 01.2015פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 01.2015

2014

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2014פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2014פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 12.2014
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 11.2014פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 11.2014פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 11.2014
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 10.2014פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 10.2014פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 10.2014
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2014פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2014פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 09.2014
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 08.2014פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 08.2014פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 08.2014
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 07.2014פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 07.2014פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 07.2014
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2014פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2014פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 06.2014
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 05.2014פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 05.2014פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 05.2014
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 04.2014פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 04.2014פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 04.2014
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2014פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2014פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 03.2014
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 02.2014פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 02.2014פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 02.2014
פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 01.2014פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 01.2014פירוט מרכיבי התשואה ותרומתם 01.2014
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ