רשימות נכסים רבעוניות

2023

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניותרשימת נכסים מאוחדתסקירת רו”ח
רשימת נכסים 12/2023רשימת נכסים 12/2023רשימת נכסים 12/2023מאוחדת 12/2023סקירת רו”ח 12/2023
רשימת נכסים 09/2023רשימת נכסים 09/2023רשימת נכסים 09/2023מאוחדת 09/2023סקירת רו”ח 09/2023
רשימת נכסים 06/2023רשימת נכסים 06/2023רשימת נכסים 06/2023מאוחדת 06/2023סקירת רו”ח 06/2023
רשימת נכסים 03/2023רשימת נכסים 03/2023רשימת נכסים 03/2023מאוחדת 03/2023סקירת רו”ח 03/2023

2022

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניותרשימת נכסים מאוחדתסקירת רו”ח
רשימת נכסים 12/2022רשימת נכסים 12/2022רשימת נכסים 12/2022מאוחדת 12/2022סקירת רו”ח 12/2022
רשימת נכסים 09/2022רשימת נכסים 09/2022רשימת נכסים 09/2022מאוחדת 09/2022סקירת רו”ח 09/2022
רשימת נכסים 06/2022רשימת נכסים 06/2022רשימת נכסים 06/2022מאוחדת 06/2022סקירת רו”ח 06/2022
רשימת נכסים 03/2022רשימת נכסים 03/2022רשימת נכסים 03/2022מאוחדת 03/2022סקירת רו”ח 03/2022

2021

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניותרשימת נכסים מאוחדתסקירת רו”ח
רשימת נכסים 12/2021 רשימת נכסים 12/2021 רשימת נכסים 12/2021 מאוחדת 12/2021 סקירת רו”ח 12/2021
רשימת נכסים 09/2021 רשימת נכסים 09/2021 רשימת נכסים 09/2021 מאוחדת 09/2021 סקירת רו”ח 09/2021
רשימת נכסים 06/2021 רשימת נכסים 06/2021 רשימת נכסים 06/2021 מאוחדת 06/2021 סקירת רו”ח 06/2021
רשימת נכסים 03/2021רשימת נכסים 03/2021רשימת נכסים 03/2021מאוחדת 03/2021סקירת רו”ח 03/2021
רשימת נכסים 12/2020רשימת נכסים 12/2020רשימת נכסים 12/2020מאוחדת 12/2020סקירת רו”ח 12/2020
רשימת נכסים 09/2020רשימת נכסים 09/2020רשימת נכסים 09/2020מאוחדת 09/2020סקירת רו”ח 09/2020
רשימת נכסים 06/2020רשימת נכסים 06/2020רשימת נכסים 06/2020מאוחדת 06/2020סקירת רו”ח 06/2020
רשימת נכסים 03/2020רשימת נכסים 03/2020רשימת נכסים 03/2020מאוחדת 03/2020סקירת רו”ח 03/2020
רשימת נכסים 12/2019רשימת נכסים 12/2019רשימת נכסים 12/2019מאוחדת 12/2019סקירת רו”ח 12/2019
רשימת נכסים 09/2019רשימת נכסים 09/2019רשימת נכסים 09/2019מאוחדת 09/2019סקירת רו”ח 09/2019
רשימת נכסים 06/2019רשימת נכסים 06/2019רשימת נכסים 06/2019מאוחדת 06/2019סקירת רו”ח 06/2019
רשימת נכסים 03/2019רשימת נכסים 03/2019רשימת נכסים 03/2019מאוחדת 03/2019סקירת רו”ח 03/2019
רשימת נכסים 12/2018רשימת נכסים 12/2018רשימת נכסים 12/2018מאוחדת 12/2018סקירת רו”ח 12/2018
רשימת נכסים 09/2018רשימת נכסים 09/2018רשימת נכסים 09/2018מאוחדת 09/2018סקירת רו”ח 09/2018
רשימת נכסים 06/2018רשימת נכסים 06/2018רשימת נכסים 06/2018מאוחדת 06/2018סקירת רו”ח 06/2018
רשימת נכסים 03/2018רשימת נכסים 03/2018רשימת נכסים 03/2018מאוחדת 03/2018סקירת רו”ח 03/2018
רשימת נכסים 12/2017רשימת נכסים 12/2017רשימת נכסים 12/2017מאוחדת 12/2017סקירת רו”ח 12/2017
רשימת נכסים 09/2017רשימת נכסים 09/2017רשימת נכסים 09/2017מאוחדת 09/2017סקירת רו”ח 09/2017
רשימת נכסים 06/2017רשימת נכסים 06/2017רשימת נכסים 06/2017מאוחדת 06/2017סקירת רו”ח 06/2017
רשימת נכסים 03/2017רשימת נכסים 03/2017רשימת נכסים 03/2017מאוחדת 03/2017סקירת רו”ח 03/2017
רשימת נכסים 12/2016רשימת נכסים 12/2016רשימת נכסים 12/2016מאוחדת 12/2016סקירת רו”ח 12/2016
רשימת נכסים 09/2016רשימת נכסים 09/2016רשימת נכסים 09/2016מאוחדת 09/2016סקירת רו”ח 09/2016
רשימת נכסים 06/2016רשימת נכסים 06/2016רשימת נכסים 06/2016מאוחדת 06/2016סקירת רו”ח 06/2016
רשימת נכסים 03/2016רשימת נכסים 03/2016רשימת נכסים 03/2016מאוחדת 03/2016סקירת רו”ח 03/2016
רשימת נכסים 12/2015רשימת נכסים 12/2015רשימת נכסים 12/2015מאוחדת 12/2015סקירת רו”ח 12/2015
רשימת נכסים 09/2015רשימת נכסים 09/2015רשימת נכסים 09/2015מאוחדת 09/2015סקירת רו”ח 09/2015
רשימת נכסים 06/2015רשימת נכסים 06/2015רשימת נכסים 06/2015מאוחדת 06/2015סקירת רו”ח 06/2015
רשימת נכסים 03/2015רשימת נכסים 03/2015רשימת נכסים 03/2015מאוחדת 03/2015סקירת רו”ח 03/2015
רשימת נכסים 12/2014רשימת נכסים 12/2014רשימת נכסים 12/2014מאוחדת 12/2014סקירת רו”ח 12/2014
רשימת נכסים 09/2014רשימת נכסים 09/2014רשימת נכסים 09/2014מאוחדת 09/2014סקירת רו”ח 09/2014
רשימת נכסים 06/2014רשימת נכסים 06/2014רשימת נכסים 06/2014מאוחדת 06/2014סקירת רו”ח 06/2014
רשימת נכסים 03/2014רשימת נכסים 03/2014רשימת נכסים 03/2014מאוחדת 03/2014סקירת רו”ח 03/2014
רשימת נכסים 12/2013רשימת נכסים 12/2013רשימת נכסים 12/2013מאוחדת 12/2013סקירת רו”ח 12/2013
רשימת נכסים 09/2013רשימת נכסים 09/2013רשימת נכסים 09/2013מאוחדת 09/2013סקירת רו”ח 09/2013
רשימת נכסים 06/2013רשימת נכסים 06/2013רשימת נכסים 06/2013מאוחדת 03/2013סקירת רו”ח 06/2013

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ