התפלגות מסלולים שונים

2024

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 05.2024התפלגות אפיקי השקעה 05.2024התפלגות אפיקי השקעה 05.2024
התפלגות אפיקי השקעה 04.2024התפלגות אפיקי השקעה 04.2024התפלגות אפיקי השקעה 04.2024
התפלגות אפיקי השקעה 03.2024התפלגות אפיקי השקעה 03.2024התפלגות אפיקי השקעה 03.2024
התפלגות אפיקי השקעה 02.2024התפלגות אפיקי השקעה 02.2024התפלגות אפיקי השקעה 02.2024
התפלגות אפיקי השקעה 01.2024התפלגות אפיקי השקעה 01.2024התפלגות אפיקי השקעה 01.2024

2023

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 12.2023התפלגות אפיקי השקעה 12.2023התפלגות אפיקי השקעה 12.2023
התפלגות אפיקי השקעה 11.2023התפלגות אפיקי השקעה 11.2023התפלגות אפיקי השקעה 11.2023
התפלגות אפיקי השקעה 10.2023התפלגות אפיקי השקעה 10.2023התפלגות אפיקי השקעה 10.2023
התפלגות אפיקי השקעה 09.2023התפלגות אפיקי השקעה 09.2023התפלגות אפיקי השקעה 09.2023
התפלגות אפיקי השקעה 08.2023התפלגות אפיקי השקעה 08.2023התפלגות אפיקי השקעה 08.2023
התפלגות אפיקי השקעה 07.2023התפלגות אפיקי השקעה 07.2023התפלגות אפיקי השקעה 07.2023
התפלגות אפיקי השקעה 06.2023התפלגות אפיקי השקעה 06.2023התפלגות אפיקי השקעה 06.2023
התפלגות אפיקי השקעה 05.2023התפלגות אפיקי השקעה 05.2023התפלגות אפיקי השקעה 05.2023
התפלגות אפיקי השקעה 04.2023התפלגות אפיקי השקעה 04.2023התפלגות אפיקי השקעה 04.2023
התפלגות אפיקי השקעה 03.2023התפלגות אפיקי השקעה 03.2023התפלגות אפיקי השקעה 03.2023
התפלגות אפיקי השקעה 02.2023התפלגות אפיקי השקעה 02.2023התפלגות אפיקי השקעה 02.2023
התפלגות אפיקי השקעה 01.2023התפלגות אפיקי השקעה 01.2023התפלגות אפיקי השקעה 01.2023

2022

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 12.2022התפלגות אפיקי השקעה 12.2022התפלגות אפיקי השקעה 12.2022
התפלגות אפיקי השקעה 11.2022התפלגות אפיקי השקעה 11.2022התפלגות אפיקי השקעה 11.2022
התפלגות אפיקי השקעה 10.2022התפלגות אפיקי השקעה 10.2022התפלגות אפיקי השקעה 10.2022
התפלגות אפיקי השקעה 09.2022התפלגות אפיקי השקעה 09.2022התפלגות אפיקי השקעה 09.2022
התפלגות אפיקי השקעה 08.2022התפלגות אפיקי השקעה 08.2022התפלגות אפיקי השקעה 08.2022
התפלגות אפיקי השקעה 07.2022התפלגות אפיקי השקעה 07.2022התפלגות אפיקי השקעה 07.2022
התפלגות אפיקי השקעה 06.2022התפלגות אפיקי השקעה 06.2022התפלגות אפיקי השקעה 06.2022
התפלגות אפיקי השקעה 05.2022התפלגות אפיקי השקעה 05.2022התפלגות אפיקי השקעה 05.2022
התפלגות אפיקי השקעה 04.2022התפלגות אפיקי השקעה 04.2022התפלגות אפיקי השקעה 04.2022
התפלגות אפיקי השקעה 03.2022התפלגות אפיקי השקעה 03.2022התפלגות אפיקי השקעה 03.2022
התפלגות אפיקי השקעה 02.2022התפלגות אפיקי השקעה 02.2022התפלגות אפיקי השקעה 02.2022
התפלגות אפיקי השקעה 01.2022התפלגות אפיקי השקעה 01.2022התפלגות אפיקי השקעה 01.2022

2021

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 12.2021 התפלגות אפיקי השקעה 12.2021 התפלגות אפיקי השקעה 12.2021
התפלגות אפיקי השקעה 11.2021 התפלגות אפיקי השקעה 11.2021 התפלגות אפיקי השקעה 11.2021
התפלגות אפיקי השקעה 10.2021 התפלגות אפיקי השקעה 10.2021 התפלגות אפיקי השקעה 10.2021
התפלגות אפיקי השקעה 09.2021 התפלגות אפיקי השקעה 09.2021 התפלגות אפיקי השקעה 09.2021
התפלגות אפיקי השקעה 08.2021 התפלגות אפיקי השקעה 08.2021 התפלגות אפיקי השקעה 08.2021
התפלגות אפיקי השקעה 07.2021התפלגות אפיקי השקעה 07.2021התפלגות אפיקי השקעה 07.2021
התפלגות אפיקי השקעה 06.2021 התפלגות אפיקי השקעה 06.2021 התפלגות אפיקי השקעה 06.2021
התפלגות אפיקי השקעה 05.2021התפלגות אפיקי השקעה 05.2021התפלגות אפיקי השקעה 05.2021
התפלגות אפיקי השקעה 04.2021התפלגות אפיקי השקעה 04.2021התפלגות אפיקי השקעה 04.2021
התפלגות אפיקי השקעה 03.2021התפלגות אפיקי השקעה 03.2021התפלגות אפיקי השקעה 03.2021
התפלגות אפיקי השקעה 02.2021התפלגות אפיקי השקעה 02.2021התפלגות אפיקי השקעה 02.2021
התפלגות אפיקי השקעה 01.2021התפלגות אפיקי השקעה 01.2021התפלגות אפיקי השקעה 01.2021

2020

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 12.2020התפלגות אפיקי השקעה 12.2020התפלגות אפיקי השקעה 12.2020
התפלגות אפיקי השקעה 11.2020התפלגות אפיקי השקעה 11.2020התפלגות אפיקי השקעה 11.2020
התפלגות אפיקי השקעה 10.2020התפלגות אפיקי השקעה 10.2020התפלגות אפיקי השקעה 10.2020
התפלגות אפיקי השקעה 09.2020התפלגות אפיקי השקעה 09.2020התפלגות אפיקי השקעה 09.2020
התפלגות אפיקי השקעה 08.2020התפלגות אפיקי השקעה 08.2020התפלגות אפיקי השקעה 08.2020
התפלגות אפיקי השקעה 07.2020התפלגות אפיקי השקעה 07.2020התפלגות אפיקי השקעה 07.2020
התפלגות אפיקי השקעה 06.2020התפלגות אפיקי השקעה 06.2020התפלגות אפיקי השקעה 06.2020
התפלגות אפיקי השקעה 05.2020 התפלגות אפיקי השקעה 05.2020התפלגות אפיקי השקעה 05.2020
התפלגות אפיקי השקעה 04.2020התפלגות אפיקי השקעה 04.2020התפלגות אפיקי השקעה 04.2020
התפלגות אפיקי השקעה 03.2020התפלגות אפיקי השקעה 03.2020התפלגות אפיקי השקעה 03.2020
התפלגות אפיקי השקעה 02.2020התפלגות אפיקי השקעה 02.2020התפלגות אפיקי השקעה 02.2020
התפלגות אפיקי השקעה 01.2020התפלגות אפיקי השקעה 01.2020התפלגות אפיקי השקעה 01.2020

2019

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 12.2019התפלגות אפיקי השקעה 12.2019התפלגות אפיקי השקעה 12.2019
התפלגות אפיקי השקעה 11.2019התפלגות אפיקי השקעה 11.2019התפלגות אפיקי השקעה 11.2019
התפלגות אפיקי השקעה 10.2019התפלגות אפיקי השקעה 10.2019התפלגות אפיקי השקעה 10.2019
התפלגות אפיקי השקעה 09.2019התפלגות אפיקי השקעה 09.2019התפלגות אפיקי השקעה 09.2019
התפלגות אפיקי השקעה 08.2019התפלגות אפיקי השקעה 08.2019התפלגות אפיקי השקעה 08.2019
התפלגות אפיקי השקעה 07.2019התפלגות אפיקי השקעה 07.2019התפלגות אפיקי השקעה 07.2019
התפלגות אפיקי השקעה 06.2019התפלגות אפיקי השקעה 06.2019התפלגות אפיקי השקעה 06.2019
התפלגות אפיקי השקעה 05.2019 התפלגות אפיקי השקעה 05.2019התפלגות אפיקי השקעה 05.2019
התפלגות אפיקי השקעה 04.2019התפלגות אפיקי השקעה 04.2019התפלגות אפיקי השקעה 04.2019
התפלגות אפיקי השקעה 03.2019התפלגות אפיקי השקעה 03.2019התפלגות אפיקי השקעה 03.2019
התפלגות אפיקי השקעה 02.2019התפלגות אפיקי השקעה 02.2019התפלגות אפיקי השקעה 02.2019
התפלגות אפיקי השקעה 01.2019התפלגות אפיקי השקעה 01.2019התפלגות אפיקי השקעה 01.2019

2018

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 12.2018התפלגות אפיקי השקעה 12.2018התפלגות אפיקי השקעה 12.2018
התפלגות אפיקי השקעה 11.2018התפלגות אפיקי השקעה 11.2018התפלגות אפיקי השקעה 11.2018
התפלגות אפיקי השקעה 10.2018התפלגות אפיקי השקעה 10.2018התפלגות אפיקי השקעה 10.2018
התפלגות אפיקי השקעה 09.2018התפלגות אפיקי השקעה 09.2018התפלגות אפיקי השקעה 09.2018
התפלגות אפיקי השקעה 08.2018התפלגות אפיקי השקעה 08.2018התפלגות אפיקי השקעה 08.2018
התפלגות אפיקי השקעה 07.2018התפלגות אפיקי השקעה 07.2018התפלגות אפיקי השקעה 07.2018
התפלגות אפיקי השקעה 06.2018התפלגות אפיקי השקעה 06.2018התפלגות אפיקי השקעה 06.2018
התפלגות אפיקי השקעה 05.2018 התפלגות אפיקי השקעה 05.2018התפלגות אפיקי השקעה 05.2018
התפלגות אפיקי השקעה 04.2018התפלגות אפיקי השקעה 04.2018התפלגות אפיקי השקעה 04.2018
התפלגות אפיקי השקעה 03.2018התפלגות אפיקי השקעה 03.2018התפלגות אפיקי השקעה 03.2018
התפלגות אפיקי השקעה 02.2018התפלגות אפיקי השקעה 02.2018התפלגות אפיקי השקעה 02.2018
התפלגות אפיקי השקעה 01.2018התפלגות אפיקי השקעה 01.2018התפלגות אפיקי השקעה 01.2018

2017

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 12.2017התפלגות אפיקי השקעה 12.2017התפלגות אפיקי השקעה 12.2017
התפלגות אפיקי השקעה 11.2017התפלגות אפיקי השקעה 11.2017התפלגות אפיקי השקעה 11.2017
התפלגות אפיקי השקעה 10.2017התפלגות אפיקי השקעה 10.2017התפלגות אפיקי השקעה 10.2017
התפלגות אפיקי השקעה 09.2017התפלגות אפיקי השקעה 09.2017התפלגות אפיקי השקעה 09.2017
התפלגות אפיקי השקעה 08.2017התפלגות אפיקי השקעה 08.2017התפלגות אפיקי השקעה 08.2017
התפלגות אפיקי השקעה 07.2017התפלגות אפיקי השקעה 07.2017התפלגות אפיקי השקעה 07.2017
התפלגות אפיקי השקעה 06.2017התפלגות אפיקי השקעה 06.2017התפלגות אפיקי השקעה 06.2017
התפלגות אפיקי השקעה 05.2017 התפלגות אפיקי השקעה 05.2017התפלגות אפיקי השקעה 05.2017
התפלגות אפיקי השקעה 04.2017התפלגות אפיקי השקעה 04.2017התפלגות אפיקי השקעה 04.2017
התפלגות אפיקי השקעה 03.2017התפלגות אפיקי השקעה 03.2017התפלגות אפיקי השקעה 03.2017
התפלגות אפיקי השקעה 02.2017התפלגות אפיקי השקעה 02.2017התפלגות אפיקי השקעה 02.2017
התפלגות אפיקי השקעה 01.2017התפלגות אפיקי השקעה 01.2017התפלגות אפיקי השקעה 01.2017

2016

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 12.2016התפלגות אפיקי השקעה 12.2016התפלגות אפיקי השקעה 12.2016
התפלגות אפיקי השקעה 11.2016התפלגות אפיקי השקעה 11.2016התפלגות אפיקי השקעה 11.2016
התפלגות אפיקי השקעה 10.2016התפלגות אפיקי השקעה 10.2016התפלגות אפיקי השקעה 10.2016
התפלגות אפיקי השקעה 09.2016התפלגות אפיקי השקעה 09.2016התפלגות אפיקי השקעה 09.2016
התפלגות אפיקי השקעה 08.2016התפלגות אפיקי השקעה 08.2016התפלגות אפיקי השקעה 08.2016
התפלגות אפיקי השקעה 07.2016התפלגות אפיקי השקעה 07.2016התפלגות אפיקי השקעה 07.2016
התפלגות אפיקי השקעה 06.2016התפלגות אפיקי השקעה 06.2016התפלגות אפיקי השקעה 06.2016
התפלגות אפיקי השקעה 05.2016 התפלגות אפיקי השקעה 05.2016התפלגות אפיקי השקעה 05.2016
התפלגות אפיקי השקעה 04.2016התפלגות אפיקי השקעה 04.2016התפלגות אפיקי השקעה 04.2016
התפלגות אפיקי השקעה 03.2016התפלגות אפיקי השקעה 03.2016התפלגות אפיקי השקעה 03.2016
התפלגות אפיקי השקעה 02.2016התפלגות אפיקי השקעה 02.2016התפלגות אפיקי השקעה 02.2016
התפלגות אפיקי השקעה 01.2016התפלגות אפיקי השקעה 01.2016התפלגות אפיקי השקעה 01.2016

2015

מסלול כללימסלול מנייתימסלול ללא מניות
התפלגות אפיקי השקעה 12.2015התפלגות אפיקי השקעה 12.2015התפלגות אפיקי השקעה 12.2015
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ